Specyfika pracy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Specyfika pracy Zespołu

Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie obejmuje  nauczaniem oraz opieką  chore dzieci przebywające w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, w związku z czym:

 1. Działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza organizowana  jest w  Zespole z uwzględnieniem zasad pracy z dzieckiem chorym przebywającym w podmiocie leczniczym.  
 2. Podejmowane działania wspomagają proces leczenia i  rehabilitacji pacjentów Szpitala.
 3. Zespół dostosowuje swoje funkcjonowanie do specyfiki  pracy Szpitala Dziecięcego.

 

 Specyfika działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej

 1. Działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze są ściśle powiązane z procesem leczenia i usprawniania dziecka.
 2. Misją Zespołu jest umiejętne zdiagnozowanie potrzeb dziecka chorego, a także podejmowanie działań, które pozwolą mu na pokonanie trudności spowodowanych chorobą i osiągnięcie sukcesu w możliwym dla niego zakresie rozwoju osobowego, w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym.
 3. Programy:  wychowania przedszkolnego, nauczania, pozalekcyjnych zajęć wychowawczych oraz zajęcia biblioteczne są realizowane z uwzględnieniem celów terapeutycznych, które znajdują się w Programie wychowawczo-profilaktycznym Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie oraz zakładce NASZA SZKOŁA/CELE TERAPEUTYCZNE.
 4. Działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze dostosowuje się do stanu zdrowia  i możliwości psychofizycznych dzieci.
 5. W sprawach kształcenia i wychowania uczniów oraz wychowanków współpracują ze sobą: rodzice, nauczyciele, służba zdrowia,  przedszkola i szkoły macierzyste oraz placówki oświatowe.

 

Wspieranie procesu leczenia i rehabilitacji 

 1. Wszystkie działania  dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze podejmowane przez nauczycieli Zespołu służą wspieraniu procesu leczenia i rehabilitacji.
 2. Wszyscy nauczyciele Zespołu współpracują z personelem medycznym w celu wspierania procesu leczenia i rehabilitacji.

 

Dostosowanie funkcjonowania do specyfiki pracy Szpitala Dziecięcego

 1. Zespół uwzględnia w organizacji  swojej pracy organizację pracy Szpitala − pory posiłków, obchodów lekarskich na oddziałach, stanu emidemiologicznego itp. 
 2. Leczenie jest w Szpitalu priorytetowe, dlatego  dziecko nie bierze udziału  w zajęciach organizowanych przez Zespół, jeżeli w czasie  na nie przewidzianym zostaje przez personel medyczny  zabrane na: badanie, zabieg, rehabilitację, szkolenie, ma reżim sanitarny itp. 
 3. Zajęcia z dzieckiem nie odbywają się, jeżeli personel medyczny poinformuje nauczyciela, że pacjent z powodów zdrowotnych nie może w danym momencie brać w nich udziału.

 

Specyfika pracy Zespołu jest uwzględniona w  Statutach  zamieszczonych  na stronie internetowej w zakładce: NASZA SZKOŁA/DOKUMENTY oraz  Programie wychowawczo-profilaktycznym.