Sylwetka nauczyciela

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nauczyciel Zespołu Placówek Specjalnych winien prezentować wszystkie te cechy, które przyjdzie mu kształtować u uczniów.

Powinien być przedze wszystkim:

- otwarty

- gotowy przełamywać stereotypy w swoim zawodzie i poszukiwać dróg porozumiewania z uczniami, ich rodzicami i innymi nauczycielami,

- chętny do rozwijania swojego warsztatu pracy i poszukiwania nowych doświadczeń;

- komunikatywny

- śmiało prezentuje własne poglądy,

- wysłuchuje opinii innych ludzi, także uczniów i lubi współpracować z nimi;

- kompetentny

- dysponuje bogatą, wciąż aktualizowaną wiedzą w swojej dziedzinie oraz szerokimi zainteresowaniami ogólnymi;

- konkretny

- potrafi w syntetyczny sposób określić swoje oczekiwania i wymagania oraz dokonać rzeczowej oceny ich realizacji;

- twórczy

- umie stawiać sobie cele i dostosowywać do nich swoje działania, stale poszukuje i weryfikuje swoje pomysły;

- opiekuńczy

- podejmuje działania w celu rozpoznania i oceny sytuacji zdrowotnej oraz rodzinnej dziecka, służy mu pomocą, wsparciem i radą w rozwiązywaniu problemów;

- pracowity i odpowiedzialny

- rzetelnie i sumiennie wykonuje swoje obowiązki,

- przestrzega norm i regulaminów;

- pogodny

- zawsze uśmiechnięty, nie przenosi problemów osobistych na oddziały szpitalne;

- życzliwy

- akceptuje każde zachowanie dziecka wynikające z procesu choroby,

- potrafi umiejętnie zareagować w sytuacjach kryzysowych;

- wspierający

- podmiotowo traktuje dziecko i jego rodziców,

- rozumie trudne sytuacje życiowe i wraz z rodzicami szuka ich optymalnych rozwiązań;

- cierpliwy

- znajduje czas i miejsce na wysłuchanie dziecka i rodziców,

- rozwija mocne strony dziecka i niweluje jego niedociągnięcia.