Kierownictwo i kadra

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Zespole Placówek Specjalnych w Olsztynie zatrudnionych jest 40 nauczycieli oraz 3 pracowników administracji.

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy posiadają wykształcenie wyższe oraz dodatkowo studia podyplomowe z zakresu pedagogiki leczniczej, które przygotowały kadrę do pracy ze szczególnym uczniem - chorym dzieckiem.

Nasz zgrany zespół

 

Dyrektorem Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie jest :

mgr Elżbieta Lefler

Funkcję wicedyrektora sprawuje:

mgr Izabela Daszkowska-Dąbrowska

 

Funkcję kierownika wychowania pełni:

mgr Wiesława Krygier

 

Grono Pedagogiczne ZPS w Olsztynie:

mgr Badura Jolanta nauczyciel przedszkola
mgr Barszczewska Bożena język polski
mgr Bąkowska Joanna religia
mgr Bogacz Dorota nauczyciel przedszkola
mgr Czarnecki Dariusz matematyka
mgr Czerniawska Agnieszka   chemia, biologia, przyroda
mgr Daszkowska-Dąbrowska Izabela język polski, historia
mgr Dowgiałło Magdalena     język niemiecki
mgr Ewa Dragun       historia, język niemiecki, EDB
mgr Dremo Anna       historia,WOS
mgr Ilcewicz Eliza   nauczyciel-wychowawca
mgr Jęsiak Anna      informatyka, EDB
mgr Jurczak Ewa       nauczyciel-wychowawca
mgr Kamińska Aleksandra   nauczyciel przedszkola, logopeda 
mgr Kasperowicz Ewa         nauczyciel-wychowawca     
mgr Kołnierzak Ewelina     język angielski
mgr Anna Kraśnicka             fizyka. matematyka   
mgr Krygier Wiesława     nauczyciel-wychowawca
mgr Kucner Katarzyna   edukacja wczesnoszkolna
mgr Lange Albina          nauczyciel-wychowawca
mgr Lefler Elżbieta           język polski
mgr Mierzyńska- Łój Stanisława    język rosyjski
mgr Ogonowska Hanna       edukacja wczesnoszkolna
mgr Pawliczak Iwona       nauczyciel przedszkola 
mgr Podlińska Mirosława       plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne
mgr Magdalena Prymas        język polski, historia
mgr Pylińska Maria      nauczyciel-wychowawca
mgr Sawicka Magdalena          język polski, język angielski
mgr Szadziun Anna       nauczyciel-wychowawca
mgr Szymczyk Bożena       biologia, przyroda
mgr Marta Szymkowiak         nauczyciel-wychowawca
mgr Świtalska Magdalena    nauczyciel-bibliotekarz, geografia
mgr Tomaszewicz Leonarda                 plastyka, technika, zajęcia techniczne
mgr Wiśniewska Dorota            matematyka
mgr Zabolewicz Marta     nauczyciel-wychowawca
mgr Zgórska Dorota         edukacja wczesnoszkolna
mgr Żywicka Sylwia     nauczyciel-wychowawca

 

Pracownicy administracji:

mgr Małgorzata Janiszewska referent
mgr Barbara Romanowska główna księgowa               
Teresa Terlik kadrowa