Print This Page

Zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii

"Muzyka w szpitalu pediatrycznym jest ukoronowaniem prawidłowo prowadzonego leczenia.

W przypadku dorosłych jest to luksus. U dzieci niezbędna konieczność"

                                                                                                          M. Kierył

 

Zajęcia umuzykalniające z elementami muzykoterapii w szkole szpitalnej prowadzone są przez Mirosławę Podlkińską według modelu wypracowanego w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Międzylesiu.

Jest to Mobilna Rekreacja Muzyczna - technika autorska lek. med. anestezjologa-muzykoterapeuty Macieja Kieryła.

W skrócie MRM to uporządkowany zbiór ćwiczeń ruchowych, rytmicznych, perkusyjnych            (tzw. gesto-dźwięki), oddechowych, z zakresu wyobraźni przestrzennej, literackiej, plastycznej oraz działań relaksacyjnych stymulowanych różnorodną muzyką.

Ćwiczenia te nawiązują do biologicznych rytmów człowieka, takich jak: miarowa akcja serca, fazy oddechu oraz codziennych zachowań: spacer, bieg, ziewanie, przeciąganie, klaskanie, tupanie.

Etapy MRM ( Uruchomienie, Zrytmizowanie, Odreagowanie, Uwrażliwienie, Relaks, Aktywizacja Łagodna, Aktywizacja Dynamiczna, Rozmowa ) wyznaczane są przez samego pacjenta, jego nastawienie i stan psychofizyczny i nie muszą być wszystkie stosowane.

Zajęcia umuzykalniające z elementami muzykoterapii sprzyjają realizacji głównego celu terapeutycznego Zespołu Placówek Specjalnych - odreagowaniu negatywnych napięć emocjonalnych związanych z pobytem dziecka w szpitalu. Obniżają jednocześnie poziom lęku i regulują wzmożone bądź obniżone napięcie psycho-fizyczne małego pacjenta.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, która odwraca uwagę dziecka od choroby i wzmacnia motywację do leczenia.

 Zajęcia wpływają także na korygowanie nieprawidłowych zachowań językowych i społecznych, uczą różnych form odpoczynku. Mali pacjenci dowiadują sie jak można wykorzystywać muzykę poza szpitalem, np. do aktywizacji porannej, rekreacji i integracji rodzinnej, czy też ułatwiania w zasypianiu.

Zajęcia mają na celu nawiązanie kontaktu z pacjentem, integrację z grupą, mają być źródłem radości dla dzieci, poprawić ich samoocenę i wykształcić pozytywne nastawienie do samego siebie.

Ważnym elementem terapii muzycznej jest wzrost pozytywnego  nastawienia, dlatego też podczas zajęc dziecko jest często chwalone i podkreślany jest nawet najmniejszy jego sukces.

Mirosława Podlińska kieruje się następującymi zasadami: nie komentuje, nie ocenia żadnego działania, gry na instrumencie czy śpiewania. Ważny jest bowiem proces tworzenia, a nie efekt końcowy. Nauczycielka okazuje każdemu dziecku szacunek i daje wsparcie emocjonalne, podziwia je oraz sposób w jaki tworzy i wytwory tego tworzenia.

Dziecko nie musi być artystą i posiadać żadnych talentów muzycznych. Śpiewając i klaszcząc ma zaufać swojej intuicji. Sam proces twórczy ma sprawiać mu radość. Powinno być przekonane, że to co robi jest dobre i ma sens. Dziecko musi wiedzieć, że jego pomysły są akceptowane.

Na zajęciach wykorzystywane są rózne rodzaje muzyki, z uwzględnieniem indywidualnych upodobań dzieci (np. hip-hop, Liroy, Jeden Osiem L. i inne).

Zajęcia umuzykalniające prowadzone są na 9 oddziałach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Są to:

- Odz. Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej,

- Klinika Pediatrii - Oddz.Pediatryczny II Wielospecjalistyczny z Pododdziałem Kardiologii

  Dziecięcej,

- Oddz. Laryngologiczno-Okulistyczny,

 - Klinika Rehabilitacji -Oddz.Rehabilitacji dla Dzieci i Oddz. Rehabilitaccji Neurologicznej dla

   Dzieci,

- Oddz. Pediatryczny VI Reumatologiczno-Endokrynologiczny,

 - Oddz. Pediatryczny V Chorób Zakaźnych,

- Oddz. Neurologiczny dla Dzieci,

- Oddz. Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej,

- Oddz. Ortopedyczno-Urazowy


Previous page: Nasza oferta
Next page: Zajęcia logopedyczne