Print This Page

Zajęcia logopedyczne

Zaburzenia mowy nabierają w ostatnim okresie szczególnego znaczenia. U wielu dzieci, rozpoczynających naukę szkolną, obserwuje się różnego rodzaju wady wymowy. Wpływają one nie tylko na umiejętności komunikacyjna, ale także na rozwój emocjonalny, społeczny i osobowościowy dziecka. Trudności, jakie napotyka ono w życiu codziennym, mają bardzo złożony charakter i dotyczą zarówno życia rodzinnego, jak i życia szkolnego, w którym dziecko doświadcza wielu negatywnych doznań.

W szpitalu również obserwuje się wiele wad wymowy u dzieci w różnym wieku. 

Dlatego właśnie w Zespole Placówek Specjalnych odbywają się zajęcia logopedyczne, prowadzone przez logopedę mgr Aleksandrę Kamińską

  Zajęcia przy komputerze z 6-latkiem

Placówka dysponuje pracownią logopedyczną, która dzięki dofinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt oraz fachową literaturę. 

Logopeda dysponuje zestawem profesjonalych programów komputerowych do diagnozy i terapii wad wymowy dotyczących trzech szeregów: ciszącego, syczącego i szumiącego oraz rotacyzmu. Zawarte są w nich również ćwiczenia na różnicowanie szeregów, kształtowanie i rozwijanie słuchu fonemowego oraz echokorektor, wykorzystywany przy jąkaniu.

Atrakcyjna forma graficzna i ciekawa fabuła gier pozwalają znacznie uprzyjemnić terapię oraz zachęcić dziecko do ćwiczeń.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w miarę potrzeb i odbywają się w pracowni logopedycznej lub przy łóżku dziecka.

Ćwiczenia oddechowe 

Ćwiczenia artykulacyjne

Logopeda stara się rozmawiać z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, przekazuje im kartę badania z diagnozą oraz wyjaśnia na czym polega problem i terapia konkretnrgo zaburzenia. Doradza także w jaki sposób kontunuować terapię w domu, jak ćwiczyć z dzieckiem i gdzie szukać pomocy logopedycznej w miejscu zamieszkania.