www.szkolaszpitalna.olsztyn.pl

Zarząd

Anna Jęsiak - prezes stowarzyszenia

Dariusz Czarnecki - wiceprezes stowarzyszenia

Anna Krasnicka - skarbnik

Anna Szadziun - sekretarz

Mirosława Podlińska - członek zarządu