www.szkolaszpitalna.olsztyn.pl

Zarząd

Małgorzata Liżewska - prezes stowarzyszenia

Aleksandra Kamińska - wiceprezes stowarzyszenia

Marta Zabolewicz - skarbnik

Anna Dremo - sekretarz

Kamila Olszewska - członek zarządu