Bajka bawi, a dziecko potrafi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 września 2016

mgr Eliza Ilcewicz

TEMAT: Bajka bawi, a dziecko potrafi

MIEJSCE REALIZACJI: ZPS w Olsztynie

CZAS TRWANIA: 60 minut

CELE:

Wychowanek:

- wzmacnia poczucie własnej wartości oraz wiary we własne siły,

- odreagowuje napięcia emocjonalne związane z pobytem w szpitalu,

- potrafi nazywać uczucia określać stany emocjonalne,

- doskonali umiejętność współdziałania w grupie jak i kształtuje umiejętność pracy indywidualnej,

- rozumie znaczenie uprzejmości i życzliwości w życiu człowieka,

- kształtuje umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem,

- kształtuje umiejętność koncentracji uwagi,

- potrafi podejmować twórcze działania,

- rozwija kreatywne myślenie,

- potrafi określić własne uczucia związane z określoną sytuacją,

- wyraża przeżycia w działalności plastycznej.

METODY PRACY:

- metody oparte na słowie,

- burza mózgów,

- zajęcia plastyczne,

- wypowiedzi wychowanków,

- metody aktywizujące,

- metoda przypadku lub debata „Za i przeciw”.

FORMY PRACY:

- praca w grupie oraz praca indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- książki z bajkami,

- papier biały i kolorowy,

- pędzle,

- farby, kredki, flamastry.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  1. Powitanie wychowanków, rodziców i gości.
  2. Rozmowa kierowana, wprowadzająca w temat czytanej bajki.
  3. Czytanie bajki przez nauczyciela lub z udziałem specjalnego gościa.
  4. Interpretacja i omawianie treści utworu z wykorzystaniem wyżej wymienionych metod.
  5. Zajęcia plastyczne – Bajkowe inspiracje – dzieci wykonują pracę plastyczną, której inspiracją była czytana bajka.
  6. Podsumowanie zajęć. Ewaluacja.