Kwiaty i uśmiechy dla nauczycieli

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 marca 2016

mgr Marta Szymkowiak

Cele: wychowanek

- bierze u dział w zabawach i zadaniach podkreślających Święto Nauczycieli,

- pogłębia swoją wiedzę na temat zawodu nauczyciela,

- docenia i traktuje z szacunkiem pracę w tym zawodzie,

- uczy się współpracy w grupie,

- odwraca swoją uwagę od sytuacji stresowych związanych z pobytem w szpitalu,

- uczy się prawidłowych zachowań dotyczących bezpieczeństwa w szkole.

Czas trwania: 45 minut

Metody pracy- rozmowa kierowana, zabawy integracyjne, burza mózgów, zajęcia ruchowe, zagadki słowne , zajęcia praktyczne.

Środki dydaktyczne- papier biały i kolorowy , elementy dekoracji przygotowane przez dzieci, kredki, klej, plansze, krzyżówka, chusta animacyjna, zagadki, koperty, płyty CD , magnetofon.

 

Przebieg: 

Powitanie uczestników, rozmowa wprowadzająca do głównego tematu.

 (powitanie przez dzieci obecnych gości)

 Zebraliśmy się tu dzisiaj w sprawie, aby razem spędzić ten czas na zabawie. Choć goście szacowni i poważne miejsce, pozwolimy sobie pośmiać się przy święcie. Obchodzą je dzisiaj wszyscy pedagodzy, krzewiciele wiedzy, wychowawcy drodzy  oraz liczna grupa dzieci i młodzieży, która do systemu oświaty należy. Czyli krótko mówiąc – jest to święto szkoły! Jej to poświęcamy ten program wesoły.

  1. „ Sałatka owocowa”- zabawa z chustą animacyjną- (załącznik 1) uczestnicy trzymają chustę za uchwyty. Podzieleni są na cztery, pięć rodzajów owoców np. gruszki, banany, cytryny, truskawki, kiwi itp. Grupa wachluje chustą. Gdy jest ona wysoko prowadzący wymienia nazwy owoców, a osoby należące do tych rodzajów przebiegają pod nią zmieniając się miejscami i łapią inne uchwyty. Na hasło „sałatka owocowa” – wszyscy zmieniają miejsce.
  2. „Przebieganie pod chustą” - uczestnicy podnoszą i opuszczają chustę, trzymając ją za uchwyty. Prowadzący mówi, kto ma zmienić miejsce, np. przebiegają ci, którzy mają niebieskie oczy; przebiegają osoby, które mają siostrę itp. Gdy chusta jest maksymalnie w górze, osoby te przebiegają pod nią.
  3. Krzyżówka z hasłem „Dzień Nauczyciela” (załącznik 2) podzielenie uczestników na dwie grupy: I wychowankowie, II nauczyciele. Uczestnicy grup odczytują i sprawdzają poprawność poszczególnych haseł. Na koniec następuje wspólne odczytanie hasła głównego krzyżówki,
  4. Zagadki słowne (załącznik 3) Prowadzący dzieli uczestników na dwie grupy. Zadaniem każdej z drużyn jest  odgadnięcie  zagadek zadanych przez drużynę  przeciwną. 
  5. Quiz  „prawda czy fałsz”-( załącznik 4) prowadząca odczytuje zdania prawdziwe i fałszywe związane z tematyką szkoły . Zadaniem dzieci jest prawidłowa interpretacja zdań. Dzieci wybierają prawą lub lewą stronę sali tj. prawdę lub fałsz.
  6.  Laurki dla nauczycieli  uczestnicy otrzymują komplet  drobnych elementów do zrobienia laurki w formie kwiatów  z życzeniami                                          

Złożenie życzeń wszystkim nauczycielom,  wręczenie wcześniej wykonanych kwiatów z życzeniami. Podziękowanie wszystkim za wspólną zabawę. (załącznik 5)